ES projekti

PROJEKTS “UAB „WILARA“ AER ĪSTENOŠANA”

UAB “WILARA” īsteno projektu “UAB „WILARA“ AEI DIEGIMAS”, kura laikā tiks uzstādīta 40 kW saules elektrostacija.

Uzstādītā saules elektrostacija pēc projekta veiksmīgas īstenošanas ļaus uzņēmumam izmantot no AER saražoto elektroenerģiju savām vajadzībām un ļaus samazināt neatjaunojamo energoresursu, iegādājamu tirgū, patēriņu.

Projekta nosaukums – “UAB „WILARA“ AER ĪSTENOŠANA”

Projekta izpildītājsUAB „WILARA“.

Projekta mērķis – palielināt atjaunojamo energoresursu (AER) īpatsvaru enerģijas galapatēriņā.

Projekta kopējā vērtība ir 30 033,72 eiro, no kuriem 24 026,97 eiro piešķirti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta izpildes sākums 2023-10

Projekta izpildes beigas 2025-09