Otrā Starptautiskā Apiterapeitu Federācijas kongresa dalībnieki apmeklēja mūsu uzņēmumu