Parama

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2019 m.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą sudaro šios priemonės:

  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“
  • „Rinkos stebėsena“
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos finansavimo planą.
Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.
Taisyklių priedų pakeitimai, susiję su:
Paramos paraiškos formos pildymu (3 priedas),
Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąrašu (4 priedas),
Paramos paraiškų vertinimo pirmumo reikalavimais (9 priedas),
Mokėjimo prašymo formos pildymu (12 priedas).

Paramos prekių internetinis puslapis čia.

Iškilus klausimams galite pasikonsultuoti:

Direktoriaus pavaduotoja komercijai Roma Babarskienė
Tel. +370 688 48798, wilara@wilara.lt (aviliai)

Vyr. pardavimų organizatorė Violeta Lapinskienė
Tel. +370 688 48798, info@wilara.lt (įranga)