Parama

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2023 - 2027 m.

Paraiškų priėmimo laikas baigėsi-lauksime rezultatų!

 

PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2023–2027 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Dokumentų formas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2023–2027 metų programą bus galima rasti čia.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2023–2027 metų programą sudaro šios priemonės:

  • Švietimas, mokymas ir techninė parama
  • Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija
  • Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje
  • Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena
  • Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai
Lėšos, skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – 1 099 565 Eur.
Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ – bičių laikytojai-fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą kaip valdytojai VĮ Žemės ūkio duomenų centre ir užregistravę laikomas bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre (praeitų bitininkystės metų gruodžio 31 d.), turintys ne mažiau kaip 10 bičių šeimų, bei turi būti praėję ne mažiau kaip 1 bitininkystės metai.

Svarbi informacija dėl PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDO:
Užpildyta paramos paraiška pagal Bitininkystės programos priemones (2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (3 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu). Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos (gegužės 30 d.). Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

 

Iškilus klausimams galite pasikonsultuoti:

Komercijos direktorės pavaduotoja – Roma Babarskienė

tel. +370 650 79083, wilara@wilara.lt (aviliai)

Pardavimų vadovė  – Violeta Lapinskienė
tel. +370 640 77406, el. paštas – violeta.l@wilara.lt (įranga)

Vadybininkas – Artūras Knišius
tel. +370 615 56765, el. paštas – arturas@wilara.lt (refraktometrai, svarstyklės, garintuvai, stebėjimo kameros)

Papildomas telefonas: +370 698 76083