Parama

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2023 - 2027 m.

_________________________________________________

Startuoja šaukimai smulkiesiems ūkiams ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimui!

Parama smulkiesiems ūkiams (2024 m.). Šaukimo data: Kovo 1 d. – Balandžio 30 d. Kvietimas čia. Taisyklės čia.
Tinkami pareiškėjai: Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.
Paramos suma: iki 15 000 EUR.

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (2023-2028 etapas). Šaukimo data: Gegužės 31 d. – Birželio 28 d.
Tinkami pareiškėjai: Fiziniai asmenys, kuriem nėra suėję 41 metai; ūkis įregistruotas <2 m. iki paraiškos pateikimo; VED iki 70 000 Eur.

Paramos suma: iki 60 000 EUR.

____________________________________

2024 m. sausio 31 d. paraiškų priėmimo terminas pagal PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2023–2027 METŲ PROGRAMĄ jau baigėsi.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2023–2027 metų programą sudaro šios priemonės:

  • Švietimas, mokymas ir techninė parama
  • Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija
  • Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje
  • Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena
  • Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai
Lėšos, skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – 1 099 565 Eur.
Kas gali teikti paraišką pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“? 
Bičių laikytojai-fiziniai asmenys, kurie
(1) laikomas bičių šeimas užregistravę Ūkinių gyvūnų registre (praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d.),
(2) turi ne mažiau kaip 10 bičių šeimų,
ir (3) turi būti praėję ne mažiau kaip 1 bitininkavimo metai.
Taip pat (4) visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo paramos paraiškos pateikimo agentūrai dienos, visu projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Pagal 2 priemonę veiklai „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ – individualaus bitininkavimo inventoriaus įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų bitininkavimo inventoriaus priemonėms įsigyti, tačiau ne daugiau kaip 1 300 Eur vienam pareiškėjui. Vienas pareiškėjas gali įsigyti kelis skirtingus inventorius, tačiau kiekvienos investicijos po vieną vienetą (išskyrus avilius), jei neviršijama bendra paramos suma. Įsigytas inventorius turi būti naudojamas ūkyje, aviliai turi būti apgyvendinti bitėmis ne vėliau kaip per 1 metus po avilių įsigijimo.

Vienas pareiškėjas tuo pačiu metu gali teikti kelias paramos paraiškas pagal kelias skirtingas priemones, aišku, jei tik atitinka tai priemonei keliamus reikalavimus. Tačiau pagal tą pačią priemonę gali teikti tik vieną paramos paraišką. Išimtis taikoma 2 priemonės veiklai „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“, kur vienas pareiškėjas gali teikti paramos paraiškas tiek pagal antros priemonės 1 veiklą „Bičių šeimų atnaujinimas“, tiek ir pagal 2 veiklą „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“.

Paramai skirtomis lėšomis galima įsigyti: rankinį medsukį; elektrinį-rankinį medsukį; elektrinį medsukį; nerūdijantį atakiavimo stalą; nerūdijantį vaško lydytuvą; elektrinį vaško lydytuvą; žiedadulkių džiovyklą; nerūdijančio plieno medaus laikymo-nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą; korių atakiavimo įrangą; bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną; bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių; slėginį medaus filtrą; kaskadinį pašildomo medaus koštuvą; oru kaitinamą medaus-vaško atskirtuvą; elektrinę medaus-vaško centrifugą; nusodinimo-skaidrinimo talpyklą; medaus ar sirupo siurblį; elektronines svarstykles; ne daugiau kaip 10 naujų išmaniųjų ar kitokio tipo avilių; bityno stebėjimo įrangą (kamerą); refraktometrą; medaus dekristalizatorių, medaus refrakto poliarimetrą, medaus spalvos fotometrą; oksalo rūgšties garinimo komplektą; mikroskopą, vidaus patalpų bičių avilį, vandens distiliatorių, vandens dejonizatorių.

Tinkamų finansuoti išlaidų sumoms pagrįsti pareiškėjai turi pateikti ne mažiau nei 3 (tris) lygiaverčius skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukas su nurodytomis kainomis (angl. Print Screen). Komerciniuose pasiūlymuose nurodyti investicijos techniniai parametrai negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų.

Svarbi informacija dėl PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDO:
Užpildyta paramos paraiška pagal Bitininkystės programos priemones (2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (3 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu). Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos (sausio 31 d.) 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Iškilus klausimams galite pasikonsultuoti:

Direktoriaus pavaduotoja – Roma Babarskienė

tel. +370 650 79083, wilara@wilara.lt (dėl avilių)

Pardavimų vadovė – Violeta Lapinskienė
tel. +370 640 77406, el. paštas – violeta.l@wilara.lt (dėl įrangos)

Pardavimų vadybininkasArtūras Knišius
tel. +370 615 56765, el. paštas – arturas@wilara.lt (dėl refraktometrų, svarstyklių ir stebėjimo kamerų)

Bendrasis telefonas pasiteirauti: +370 698 76083.