Parama

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020 - 2022 m.

PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Šiemet paraiškų priėmimo laikas jau baigėsi 2022 m. vasario 21 d! Lauksime patvirtinimo.

Dokumentų formas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą bus galima rasti čia.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą sudaro šios priemonės:

  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“,
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“,
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“,
  • „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“,
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“,
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“,
  • „Rinkos stebėsena“,
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
Lėšos, skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, – 1 100 000 Eur.
Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 bičių šeimų, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai.

Svarbi informacija dėl PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDO:
Užpildyta paramos paraiška pagal Bitininkystės programos priemones (3 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (4 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos (vasario 21 d.). Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Kaip išsiimti elektroninį parašą, išsamiai paaiškinta Lietuvos bitininkų sąjungos puslapyje čia.

Iškilus klausimams galite pasikonsultuoti:

Komercijos direktoriaus (-ės) pavaduotojas – Roma Babarskienė
tel. +370 650 79083, wilara@wilara.lt (aviliai)

Pardavimų vadybininkai: 

Violeta Lapinskienė
tel. +370 640 77406, el. paštas – violeta@wilara.lt (įranga)

Artūras Knišius
tel. +370 615 56765, el. paštas – arturas@wilara.lt (avilių transportavimo priemonės, refraktometrai, svarstyklės, garintuvai, stebėjimo kameros)

Papildomas telefonas: +370 698 76083