nuotraukos padidinimo mygtukas

Kasetinis elektrinis medsukis D800, automatinis (12 V / 220 V / 280 W, 4/8 R)

# 12131

1,495.00  1,249.00 

Turime

Šiuos medsukius labai patogu naudoti kilnojamuose bitynuose arba ten, kur nepasiekiamas elektros tiekimas.

Yra galimybė dirbti tiek neautomatiniame, tiek ir automatiniame valdymo režimuose. Galima maitinti tiek nuo automobilinio 12 V akumuliatoriaus, tiek ir iš 230V šaltinio. Varikliukas medsukio apačioje, suka rotorių diržine pavara.
Plieninis medsukio rėmas nudažytas elektrostatine dažymo technika. Jis stabilus ir lengvai išardomas.
Medsukio būgnas pagamintas iš nerūdijančio rūgštims atsparaus plieno 0H18N9, sustiprintos formos. Būgno sienelių storis 0,6 mm, kūginio dugno storis – 0,8 mm. Medaus išpylimo sklendė visa metalinė 6/4” colio (38 mm) skersmens.
Medsukio rotorius pagamintas iš nerūdijančių rūgštims atsparių plieno strypelių.

Rotorius su kasetėmis, sukimo metu apsaugančiomis korius nuo lūžių. Tinklelio dydis: 20 x 40 mm. Kasetės tarpusavyje sujungtos spyruoklėmis, sugrąžinančiomis jas į pradinę padėtį. Rotorius įsodintas guoliuose viršuje ir apačioje.
Numatytas avarinio stabdymo mechanizmas, atidarius medsukio dangtį sukantis rotoriui.
Variklio galingumas: 280 W / 24 V / 230 V.
Automatinis reguliatorius HE-01 leidžia medsukį naudoti rankiniame arba automatiniame režimuose.
10 programų: 2 neautomatinės ir 8 automatinės (įskaitant programą P-AUTO, kurią galima programuoti pačiam).
Valdymo parametrai nuskaitomi iš ekrano skaitmenine forma.
Neautomatinės programos (viena sukimui į kairę, kita sukimui į dešinę):
Norint įsijungti neautomatinę programą, ją reikia pasirinkti mygtukų “+” arba “-” pagalba ir patvirtinimui nuspausti mygtuką “ON/OFF. Sukimo greitis tokiose programose nustatomas rankiniu būdu mygtukais “+” ir “-” nuo 20% iki 100% ribose. Medsukio stabdymas bet kuriuo momentu mygtuku “ON/OFF”.
Automatinės programos (nuo pirmos iki devintos, kuriose atlikti gamykliniai nustatymai):
Tokios yra tik medsukiuose Ø 720-800 mm skersmens.
Norint įsijungti kurią nors automatinę programą, ją reikia iš pradžių pasirinkti mygtukų “+” arba “-” pagalba ir patvirtinimui nuspausti mygtuką “ON/OFF. Įjungus automatinę programą, ekranėlyje pasirodo pasirinktosios programos numeris ir skaičiuojamas laikas, praėjęs nuo programos įjungimo pradžios. Norint stabdyti sukimą nelaukiant programos pabaigos, reikia spausti mygtuką „STOP“.
Automatinė programa P-AUTO (kurioje galima atlikti savus nustatymus):
Norint pačiam programuoti medsukį, iš pradžių reikia patekti į programavimo režimą. Tuo tikslu medsukis valdymo pulte jungikliu “0/1” iš pradžių išjungiamas ir tada įjungiamas vėl iš naujo. Kai tik ekranėlyje pasirodo pradinis įjungimo užrašas ŁYSOŃ, vienu metu nuspaudus palaikyti abu mygtukus “+” ir “-” kol pasirodys užrašas „Prog.“, reiškiantis patekimą į programavimo režimą.
Šiame programavimo P-AUTO režime galima nustatyti 4 parametrus:
t – visą bendrą išsukimo ciklo laiką (mygtukais “+” ir “-” nuo 3 iki 15 minučių ribose, pavyzdžiui, t=10m, ir patvirtinant mygtuko “ON/OFF” paspaudimu );
s1 – sukimo greitį 1-ame bei 2-ame etapuose (mygtukais “+” ir “-” nuo 25% iki 100% ir patvirtinant “ON/OFF”);
s2 – sukimo greitį 3-ame bei 4-ame etapuose (mygtukais “+” ir “-” nuo 25% iki 100% ir patvirtinant “ON/OFF”);
d – įsigreitėjimo, arba akseleracijos, reikšmę (mygtukais “+” ir “-” nuo 5 iki 25, pavyzdžiui, d=15, ir patvirtinant “ON/OFF”).
Norint ją įjungti, mygtukais “+” ir “-” pasirenkama programa P-AUTO ir nuspaudžiama “ON/OFF”. Ekrane pasirodo P simbolis ir skaičiuojamas laikas praėjęs nuo jos įjungimo.
Atitinka ES reikalavimus.