nuotraukos padidinimo mygtukas

Kalte – medus dekristalizācijas skapis „Optima“ (ar nerūsējošā tērauda plauktiem un digitālo temperatūras regulatoru)

# 123525

1,950.00 

OPTIMA ar digitālo temperatūras regulatoru.
Šī žāvētava/kalte ― medus dekristalizators, jeb atsildītājs, galvenokārt ir paredzēts birstošu pārtikas produktu žāvēšanai: ziedputekšņu, bišu maizes, ārstniecības zāļu, ābolu, sēņu vai citu dabas labumu izžāvēšanai, kā arī medus izžāvēšanai (izvelkot no skapja plauktus, vai paliekot dažus no tiem). Bišu maizes žāvēšanas laiks: 2-3 diennaktis, ziedputekšņiem pietiek – 24 stundas, medum – 8-12 stundas. Optimāla žāvēšanas temperatūra +43°С.
Specifikācijas:
Ārējais izmērs: 590 x 540 x 1470 mm,
Iekšējais izmērs: 515 x 400 x 1035 mm.
Svars: 38 kg.
Universāls digitāls temperatūras regulētājs (regulatora jauda 2 kW): -60°C līdz + 150°C (iestatīta uzdotas temperatūras ierobežošana līdz +50°C, jo skapja korpuss nevar izturēt augstāku par 65°C).
Plauktu skaits: 31 gab. (495 x 320 mm).
Kopējais žāvēšanas laukums: 5,3 m2.
Ziedputekšņu ietilpība: līdz pat 74 kg.
Vidējā patērējamā jauda: 170 W.
Maksimālā sildīšanas jauda: 1 kW.
Spriegums: 230 V.

Plaukti ražoti no skābēm izturīga nerūsējošā tērauda sieta ar acojumu: 4 x 3 mm, biezums – 0.6 mm.

Lietošanas nosacījumi:
1. Pārliecināties, lai priekšpusē un mugurpusē paliktu pietiekoši liela atstarpe ventilācijai. No mugurpuses ir gaisa iesūkšanas ieeja un priekšpusē apakšā zem durvīm – mitra gaisa izejas atvere. Mitrumu skapis nesakrāj.
2. Žāvētavas plauktos var kraut produktus, paredzētus žāvēšanai, izklīdinātus vienmērīgi 2 cm slāņos. Vai arī iespējams likt traukus ar medu – taču smagus traukus (ja medus spaiņos) var likt pa vienu (vai vienu spaini uz otru ar noņemtiem vākiem, liekot kādas koka nūjas zem augšējā spaiņa, lai pirmajam spainim paliktu atstarpe mitruma iztraukšanai): visu, kas izvietojas skapī, var likt tieši uz apakšējā mehānismu pārklāšanas grīdas malām.
3. Visus slēdžus sākotnēji izslēgt, lai nenotiktu nejaušs īsslēgums. Elektrisko vadu pieslēgt kārtīgam 230 V tīklam. Tad sarkanu skapja ieslēgšanas taustiņu var pārslēgt uz ieslēgšanas pozīciju. Slēdzis sāks gaismot sarkani un uzdzirdēsiet vienmērīgu ventilatora skaņu. Žāvētava jau uzreiz uzsāka savu darbu sildot.
4. Lietojot analogo temperatūras potenciometru iestatīt vēlamo temperatūru līdz +45°C. Taču digitāla termoregulatora gadījumā, temperatūras uzdošana pēc papildus instrukcijas. Pēc iestatītas temperatūras sasniegšanas, viena sildīšanas spirāle atslēdzās, taču ventilators turpinās darboties pārvietojot gaisu. Ja temperatūra pazeminās zem noteiktas, otrā sildīšanas spirāle ieslēgsies atkal.
5. Žāvētavas tīrīšana: Pēc žāvēšanas beigām, izslēgt kontaktdakšu no elektrības tīkla. Skapi kārtīgi iztīrīt. Pārbaudīt filtra stāvokli, ja nepieciešams, izsūkt ar putekļusūcēju atkritumus no tā, vai izmazgāt. Lai izņemtu to balto filtru, zem filtra (pie skapja grīdas), izmantojot kādu plakano skrūvgriezi, aizķert un pacelt nedaudz to filtru augšup (virs profilēta metāla leņķa), un izvelkot to uz sevi, – izņemt. Lai noņemtu mehānismu pārklāšanas grīdas metāla pārsegu, vienkārši atskrūvēt četras bultskrūves un noņemt to.

Digitāla žāvēšanas temperatūras ievadīšana:
Digitālajam regulatoram ir divi darbības režīmi: Darba režīms un Parametru ievešanas / jeb iestatījumu režīms.
Parastajā Darba režīmā (kas uzreiz ieslēdzas nospiežot to sarkanu taustiņu skapja priekšā) uz ekrāna redzama tekošā esošā temperatūra skapja iekšā (nevis uzdota) – tā ir pašreizējā temperatūra skapī, izteikta ar Celsija grādiem (°C).
Tagad lai ievestu/uzdotu kādu vēlamu temperatūru žāvēšanai: vienreiz nospiest četrstūru pogu SET, un atspiest to, lai uz ekrāna paliktu uzraksts C1.SE (nevis A1.SE), jo tur notiek maiņa starp diviem parametriem C1.SE un A1.SE, C1.SE un A1.SE…
Lai apskatītu, kas jau tur bija iepriekš uzdots: tālāk vajag nospiest trīsstūrveida pogu, novirzītu “uz leju”, sāks mirgot iepriekš iestatīta temperatūras vērtība. Un uzreiz tā cipara mirgošanas brīdī, to ievedamu ietu izmainīt – iestatīt citu vēlamu galamērķa temperatūru – augstāku vai zemāku, – darbojoties ar trīsstūrveida pogām “augšup” vai “lejup”. Vēlamu temperatūru vienkārši palikt, – regulators pats tūlīt atgriezīsies uz darba stāvokli un tālāk rādīs tekošo pašreizējo skapja temperatūru grādos °C, taču Jūsu ievesta un palikta temperatūra jau palika kā iestatīta.

Lai ieietu tālāk uz Parametru ievešanas režīmu – tajos iestatījumos var noteikt dažādus temperatūras robežlielumus (lai darba gaitā nejauši netiktu ievesta/uzdota pārāk augsta temperatūra), kā arī temperatūras histerēzes (pārkāpuma) iestatījumus – tam iemeslam vajag četrstūrveida pogas SET nospiešanas brīdī vienlaicīgi nospiest arī pogu, novirzītu “uz augšu”. Un kad vajadzēs atgriezties atkal uz Darba režīmu varēs to izdarīt analoģiski (vai cita iespēja: vienkārši izslēgt un ieslēgt žāvētavu ar sarkano slēdzi). Gadījumā, ja 20 sekunžu laikā ne viena poga nebūtu nospiesta, regulators pats atgrieztos uz Darba režīmu saglabājot pirms tam iestatītas vērtības.

Ieejot uz Parametru ievešanas režīmu (nospiežot četrstūrveida pogu SET un uzreiz trīsstūru “augšup”), staigāšana starp parametriem notiek ar četrstūrveida pogas SET vairāk-kārtējiem spiedumiem ceļojot apkārt: C1.Cn → A1.Cn → ConF. → SECu. → atkal C1.Cn → A1.Cn un t.t. Bet ieiešana uz iekšu uz kādu vienu no tiem – caur trīsstūrveida pogu, novirzītu “uz leju”.

Ko nozīmē katrs no ievedamiem parametriem:
Pirmais C1.Cn nozīmē: ka tur ir temperatūras uzdošanas robežlielumu ievešana un histerēzes (temperatūras vērtības ļaujamā pārkāpuma robežu) ievešana.
Otrais A1.Cn nozīmē: alarma / trauksmes signalizācijas gaismas un skaņas ieslēgšanas vērtību iestatīšana (tikai šoreiz tā trauksmes signalizācija regulatoram vispār nav pieslēgta ar vadiem skapja iekšā, jo nekad nebija tam nepieciešamības; tā signalizācija tikai traucētu un apgrūtinātu lietotāju. Tās darbība ir pilnībā automātiskā. Bet ja gribas, vajadzētu saukt savu speciālistu, lai viņš to signalizāciju pieslēgtu).
Trešais ConF. (dažādi konfigurācijas parametri) – tur var noteikt darbības veidu: saldēs vai sildīs iekārta (tikai šoreiz tur saldēšanu veikt jau nebūs iespējas), var izmainīt temperatūras mērvienības (Celsija grādos vai Fārenheita grādos), vai vajadzēs temperatūras vērtību izteikt decimālās daļās (ar komatu) vai nē, vēl būtu iespējams ievest kādas papildus mērīšanas devēja pārskatīšanās vai kļūdas vērtības (kam no sākuma ir nulle un nevajag to vispār mainīt: tas būtu svarīgi lielās iekārtās, kur ir ievērojami lieli attālumi no devēja pieslēgšanas vietas), vēl ietu izvēlēties, ko regulators uzrādīs, gadījumā, ja devējs izietu bojā. Un tā tālāk.
Ceturtais SECu. (aizsardzības / aizliegšanas staigāt, kur nepiederošām personām nedrīkst staigāt, iestatījumi) – šeit ietu atgūt rūpnieciskos parametrus, tur vēl ietu aizliegt ieiet un mainīt dažādus citus parametrus un iespējams izdarīt, lai tie vispār neparādītos. Un ja, piemēram, regulators ieejot Parametru ievešanas režīmā nerāda ConF., tas nozīmē, ka SECu. nodaļā tas jau tā bija noteikts, ka būtu neredzams. Un iespējams, ka arī SECu. nodaļā bija iestatīts pieļaujamās temperatūras uzdošanas robežlielums.

Tagad ja gribas, ka žāvētava sildītu uz vairāk nekā +50°C, uzdotas temperatūras robežlielumu palielināšanai nepieciešams tas pirmais C1.Cn. Tur ar pogu “lejup” jāizvēlas C1.H.L. (visaugstākās temperatūras uzdošanas robežlielumu), pēc tam, uzturot četrstūru pogu SET nospiestu (iepriekš iestatītas vērtības mirgošanas brīdī), ar trīsstūrveidīgu pogu “augšup” paceliet temperatūras robežlielumu līdz +65°C, piemēram. (Tikai ievērojiet, ka skapja plastmasas korpusam vispār bīstama uzstādīšana vairāk nekā +65°C.)
Gadījumā, ja būtu aizliegts ieiet vispār uz C1.Cn, tad no sākuma ieejot uz Parametru ievešanas režīmu (caur četrstūru un trīsstūrveida pogu “augšup”), no sākuma vajadzēs izvēlēties SECu. (spiežot četrstūru pogu SET vairākas reizes, lai atrādītu to). Kad parādīsies SECu., spiest pogu “lejup”, parādās S.Cod. Tur ir iespējams atgūt rūpnieciskus parametrus: uzturot nospiestu četrstūru pogu SET, vienlaicīgi uz 4 sekundēm spiest trīsstūrveida pogu “uz leju”, kamēr parādās d.Par. (notiks parametru atgūšana, kam jau būs atļauts visur staigāt un mainīt visus parametrus, ieskaitot to nepieciešamo C1.Cn.).

Tad C1.Cn. nodaļā tie zem esošie C1.L.L. un C1.H.L. ir viszemākās un visaugstākās temperatūras uzdošanas robežlielumi. Tajā C1.Cn. ir vēl viena opcija: spiežot trīsstūrveida pogu “uz leju”, vēl atrādītu tādu C1.HY. (Histerēzes vērtības iestatīšana) – tas ir uzdotas temperatūras sasniegšanas pārkāpuma vai svārstības “plus mīnus” pieļaujamās robežas – iestatījumu iespējams uzdot starp 0.1° un 20°C robežās (no rūpnīcas iestatīts tas pieļaujams uzdotas temperatūras pārkāpums ir 2°C, lai tas pat paliek, kā ir).
Vairāk informācijas, kā darboties ar programmējamiem termoregulatora iestatījumiem, var atrast un apskatīt internetā: http://www.gotronic.fr/pj2-14643-1379.pdf