PREČU IEGĀDES NOTEIKUMI

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Pārdevējs apņemas nodot preces pircējam, un pircējam savukārt ir pienākums pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām, pēc izklāstītajiem Līguma termiņiem un noteikumiem.
2. Šis Līgums nosaka tiesības un pienākumus pircējam un pārdevējam, pircējam iegādājoties preces, kas pieder pārdevēja interneta veikalam.
3. Uzskatīts, ka Pirkšanas – pārdošanas līgums tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju no brīža, kad pircējs izvēlas interneta veikalā vēlamo produktu vai pievienoja preci iepirkumu grozā, norādot visus nepieciešamus personiskos datus, un iepazīstas ar Noteikumiem par preču pasūtīšanu un rezervēšanu.

II. PATĒRĒTĀJA (PIRCĒJA) TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces no interneta veikala, kas pieder Pārdevējam, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
2. Pircējam pastāv pienākums pieņemt preci un veikt pienācīgu samaksu par precēm un preču piegādi, pēc atrunātiem Līguma noteikumiem un procedūrām.
3. Saskaņā ar noteiktiem šā Līguma nosacījumiem, Pircējam ir pienākums veikt tūlītējas izmaiņas savā reģistrācijas formā, gadījumā ja viņa dati tiktu nomainīti.

III. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1. Pārdevējs, bez iepriekšēja brīdinājuma, var uz laiku vai pastāvīgi apturēt vai pārtraukt savu elektroniskā veikala biznesu, – bet tikai pēc tam, kad visas iegādātās / apmaksātas preces tiks piegādātas visiem Pircējiem.
2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā nomainīt, rediģēt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā likumīgas Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.
3. Pārdevējs apņemas radīt piemērotus apstākļus Pircējam piekļūt saviem e-veikala pakalpojumiem.
4. Pārdevējs apņemas organizēt preču piegādi uz adresi, kurš norādīts Pircēja reģistrācijas formā, izņemot tos gadījumus, kad Pircējs rakstveidā informēs Pārdevēju par viņa izvēli saņemt preces uz kādu citu norādīto adresi.

IV. PREČU PIEGĀDE

1. Preces parasti tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, ko piezīmējis Pircēja reģistrācijas formā. Ja maksājums veikts un saņemts, un ja preces noliktavā ir, – ne vairāk kā 10 dienu laikā pasūtītās preces tiks nosūtītas ar kurjerpastu kā reģistrēta paka.
Bet gadījumā, ja mums nav to preču noliktavās, piegāde var aizkavēties līdz 2 mēnešiem, gaidot preces no piegādātājiem.
2. Visus pasūtījumus uz vietas – veikalā Prieņos – var saņemt bezmaksas – tikai būtu jāvienojas par konkrētu datumu un laiku. Sazinieties ar mums labāk pa e-pastu: parduotuve@wilara.lt.
2.2. Piegādes veidi:
2.2.1. Ar reģistrētu pasta sūtījumu,
2.2.2. Ar kurjerpastu,
2.2.3. Ar kurjerpastu + iedodot naudu kurjeram (tā iespēja tikai vietējiem klientiem),
2.2.4. Paņemt preces pašiem atbraucot uz veikalu.
2.3. Pasūtījumi (izņemot lielgabarīta preces, piemēram, bišu stropus, medussviedes u.c.) kuru summa pārsniedz €500 (izņemot Kuršu kāpas) tiek piegādāti bez maksas.
2.4. Ja maksājums jau bija veikts, taču izrādās, ka patiesībā ne visas preces veikalā ir pieejamas, ievērojot 3 darba dienu laiku, mums ir pienākums atgriezt naudu atpakaļ vai, vienojoties ar Pircēju, varētu apmainīt pret ko citu, kas ir.

V. PRASĪBAS KVALITĀTEI, un ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

1. Preču atgriešana / vai apmaiņa pret ko citu notiek saskaņā ar 2001. gada 17. augusta Lietuvas Republikas Ekonomikas ministrijas rīkojumu Nr. 258: “Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, slēdzot līgumus izmantojot tam distances saziņas līdzekļus”.
2. Pircējam ir tiesības atgriezt Pārdevējam preces, iegādātās interneta veikalā, bet tikai tad, ja preces saņemot nebija sabojātas, nebija izmantotas, paliek atbilstošas kvalitātes, un tiks atgrieztas oriģinālā iepakojumā.
3. Pa internetu iegādātas preces var atgriezt uz UAB “WILARA” veikalu Prieņos 7 darba dienu laikā, skaitot no faktiskās iegādes datuma, un Pircējam (patērētājam) pastāv tiesības atgūt savu naudu. Gadījumā, ja Pircējs būtu nolēmis atgriezt preci atpakaļ, viņam būtu jāpaziņo par to Pārdevējam, nosūtot viņam ziņu uz e-pastu: parduotuve@wilara.lt
4. Pircējam ir tiesības iesniegt Pārdevējam rakstisku sūdzību, gadījumā ja vēlāk novērotu kādas neatbilstības. Pārdevējs apņemas izmeklēt tādas sūdzības un piedāvāt Pircējam izvēlēties vienu: vai nu atgriezt preces uz veikalu vai nomainīt pret citu atbilstošas kvalitātes preci, vai pat samazināt cenu.

VI. APMAKSA PAR PRECĒM

1. Pasūtītu preču daudzumi un kopsumma, kā arī cenas eiro valūtā tiks norādītas interneta veikala tiešsaistē. Cenas norādītas ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli (PVN).
2. Ir vairāki maksājuma veidi:
2.1. caur “Paysera” maksājumu sistēmu,
2.2. ar tiešu pārskaitījumu uz mūsu veikala norēķinu kontu,
2.3. maksājot skaidrā naudā pēc piegādes (tikai šāda iespēja, diemžēl, pastāv vietējiem klientiem).
2.4. lai norēķinātos kādā citā veidā, lūdzu, pajautājiet mūsu konsultantiem rakstot uz jebkuru e-pasta adresi, kas norādīts kontaktpersonu sadaļā.

VII. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

1. Pircējs paliek atbildīgs par savu norādīto datu precizitāti savā reģistrācijas formā.
Pircējs uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas rodas sakarā ar kļūdainas / nepilnīgas / vai nepareizas informācijas pateikšanu.
Pircējs pat ir atbildīgs par savu rīcību vietnes pārlūkošanas laikā.
2. Ja notiks pirkšanas-pardošanas līguma pārkāpums, puses saucamas pie administratīvas atbildības saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
3. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat tad, ja pircējs nonāktu šīs tiešsaistēs caur Pārdevēja interneta vietni.
4. Katra puse apņemas kompensēt citai pusei jebkādus tiešus zaudējumus vai izdevumus, kas rādītos pārkāpjot šā līguma noteikumus ar kādiem nepiemērotiem darījumiem vai nepiesardzīgas rīcības rezultātā.

VIII. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA UN SŪTĪŠANA

1. Pārdevējs apņemas sniegt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīts ar Pircēju, nosūtot uz e-pasta adresi, kas norādīts viņa reģistrācijas formā.
2. Pircējs, no savas puses, visus ziņojumus un jautājumus nosūta uz veikala e-pasta adresi: parduotuve@wilara.lt.

X. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Ar šā nolīguma slēgšanu mēs vienojamies: ka tas, kas šajā nolīgumā nebija paredzēts, kā arī visi pārējie jautājumi, uz kuriem neattiecas šie noteikumi un nosacījumi, – attiecībā uz tiesvedības pušu tiesisko attiecību būtību, – piemērojami tie līkumu noteikumi pēc spēkā esošajiem normatīviem Lietuvas Republikas aktiem.
2. Patērētāju strīdu izšķiršanai ārpustiesas pārstāv sekojoša juridiska persona: Valsts patērētāju tiesību aizsardzības birojs, kam adrese ir: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt
3. Strīdu izšķiršana notiek elektroniskā veidā.